Háttérinformáció

A neutronok roncsolásmentes kísérleti lehetőségei eddig is számottevő eredményt hoztak társadalmilag közvetlenül is hasznosuló anyagvizsgálati területeken. Azonban azt tapasztaljuk, hogy mind a felsőoktatásban, mind a szakképzésekben kevés szerep jut a nukleáris módszereknek, így pl. a neutronsugárzási eljárások is igen kevéssé ismertek. A konferenciával tehát szeretnénk népszerűsíteni a kutatási nagyberendezések innovációs célú használatát, ill. a BNC példájával és a neutronok ipari alkalmazási esettanulmányaival bemutatni, hogyan tudnánk előrelépni ezen a területen az oktatás, kutatás és ipar szinergiájának javításával. A neutronok – elektromosan semleges részecskék – mélyen be tudnak hatolni a vizsgálandó mintába, és útjuk során különböző magreakciókban vesznek részt. Ezek megfigyelésével és elemzésével nyerhetünk különböző információkat az anyagi tulajdonságokról, mint pl. a tömbi anyagok belső topológiája, elemösszetétel vagy atomi, molekuláris, ill. nanostruktúrák. Ez a technika mostanáig atomreaktorokhoz volt kötve és eddig is lényeges szerepet játszott számos ipari kutatásban, vagy akár más anyagvizsgálati módszerek validálásában. Napjainkban viszont új korszak nyílhat. Hamarosan elérhetővé válnak az alacsony költségű, intenzitású és helyigényű, ú.n. kompakt gyorsító-bázisú neutronforrások (vagyis nem atomreaktorok), ami a neutronos anyagvizsgálatokat sokkal hozzáférhetőbbé teszik ipari és egyetemi környezetben. 2021-re Európában elsőként valósul meg egy ilyen kompakt neutronforrás prototípusa Martonvásáron. A BNC kapui már most nyitva állnak, kutatóink várják, hogy az egyetemi, ipari szakemberek megkeressék őket problémáikkal. Abban bízunk, hogy a konferencia utat nyit az újabb érdeklődőknek, újabb kapcsolatok kiépülésének, neutronos módszerek egyetemi/szakképzési kurzusokba történő bevezetésének.

Hungarian